1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

SvVK Västra styrelse

Maila hela styrelsen på styrelsen@vastra.svvk.se

ORDFÖRANDE
Lena Larsson
ordforande@vastra.svvk.se

SEKRETERARE
Angelina Larsson

KASSÖR (utanför styrelsen)
Conny Croneryd
kassor@svvk.se

VICE ORDFÖRANDE
Annica Hellman

LEDAMOT
Gunilla Kock-Hansson

LEDAMOT
Mari Lind

LEDAMOT
Marianne Englund

LEDAMOT
Vakant

SUPPLEANT
Barbro Kindborg

SUPPLEANT
Fredrik Gustafsson

REVISORER
Dan Persson
Elisabeth Levenskog
Jessica Bolander (suppl)
Elisabeth Levén (suppl)

VALBEREDNING
Håkan Lind (sammankallande) hakanlind9@gmail.com
Jörgen Oinonen jorgen@oinonen.se
Maria Weinehall