Skip to content

SvVK västras styrelse 2023

Maila hela styrelsen på styrelsen@vastra.svvk.se

ORDFÖRANDE

Lena Larsson
ordforande@vastra.svvk.se

SEKRETERARE

Carina Lindholm

KASSÖR

Vakant

VICE ORDFÖRANDE

Gunilla Kock-Hansson

LEDAMÖTER

Mari Lind, Angelina Larsson

SUPPLEANTER

Fredrik Gustafsson, Marianne Englund

REVISORER

Elisabeth Levenskog, Dan Persson
Jessica Bolander, Elisabeth Levén (suppleanter)

VALBEREDNING

Håkan Lind (sammankallande) hakanlind9@gmail.com
Jörgen Oinonen jorgen@oinonen.se, Maria Weinehall